Sıhhi Tesisat Projelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Sıhhi tesisat sistemi nasıl planlanmalıdır? Sıhhi tesisat malzemeleri nasıl seçilmelidir? Borularının montajında nelere dikkat edilmelidir? Sıhhi tesisat sisteminin bakımı nasıl yapılmalıdır? Sıhhi tesisat, temiz suyun temini ve atık suyun uzaklaştırılması ile ilgili sistemlerin planlanması, malzeme seçimi, montajı, işletimi ve bakımını kapsar. Sıhhi tesisat projelerinde, binanın mimari projesine, su kalitesine, basınç dengelemesine, gürültü önlemesine, erişilebilirliğe, estetiğe, sağlığa, ekonomiye ve çevreye uygun tasarımlar yapılmalıdır. Sıhhi tesisat projelerinde, kaliteli, dayanıklı, uyumlu, sızdırmaz, kolay monte edilebilir, bakım gerektirmeyen, gürültü yapmayan, donmaya ve korozyona karşı dirençli, sağlığa zarar vermeyen ve ekonomik malzemeler kullanılmalıdır.

Sıhhi tesisat sisteminin planlanması: Sıhhi tesisat sisteminin, binanın mimari projesine uygun olarak, akışkanlığı, verimliliği, güvenliği ve estetiği sağlayacak şekilde planlanması gerekir. Sıhhi tesisat sisteminin, suyun teminini, ısıtılmasını, depolanmasını, basınçlandırılmasını, yumuşatılmasını, dağıtımını, tahliyesini, arıtılmasını ve geri kazanımını kapsaması gerekir.

Sıhhi tesisat malzemelerinin seçimi: Sıhhi tesisat malzemelerinin, kaliteli, dayanıklı, uyumlu, sızdırmaz, kolay monte edilebilir, bakım gerektirmeyen, gürültü yapmayan, donmaya ve korozyona karşı dirençli, sağlığa zarar vermeyen ve ekonomik olması gerekir. Sıhhi tesisat malzemeleri arasında borular, bağlantı elemanları, vanalar, armatürler, sayaçlar, filtreler, pompalar, depolar, ısıtıcılar, soğutucular, arıtıcılar, geri kazanım cihazları gibi parçalar bulunur.

Sıhhi tesisat borularının montajı: Sıhhi tesisat borularının montajında, erişilebilirlik, estetik, donma, koç vuruşu, eğim, gürültü, boruların sabitlenmesi, binanın oturması, su dağıtımının denetlenmesi gibi hususlara dikkat edilmesi gerekir. Sıhhi tesisat borularının montajı, eğitimli ve deneyimli personel tarafından yapılmalıdır. Montaj sırasında, boruların kesilmesi, bükülmesi, birleştirilmesi, izolasyonu, testi gibi işlemler yapılmalıdır.

Sıhhi tesisat sisteminin işletimi ve bakımı: Sıhhi tesisat sisteminin işletimi ve bakımı, sistemin verimli, güvenli ve uzun ömürlü çalışmasını sağlamak için önemlidir. Sıhhi tesisat sisteminin işletimi ve bakımı, sistemin periyodik olarak kontrol edilmesi, temizlenmesi, onarılması, değiştirilmesi, ayarlanması, korunması gibi işlemleri kapsar. Sıhhi tesisat sisteminin işletimi ve bakımı, yetkili ve uzman kişiler tarafından yapılmalıdır.